OnePage design a vysoká míra opuštění webu Doporučený

OnePage design a vysoká míra opuštění webu
(Čtení tohoto článku zabere přibližně: 2 - 4 minut/y.)

OnePage design je moderní podobou webu a v dnešní době se velice často využívá. I já mám za sebou již mnoho realizací onepage designů.

U jednoho klienta, kde kromě webu řešíme i analýzi návštěvnosti, optimalizace, ... jsme se snažili vysvětlit, že okamžitá míra opuštění je způsobena tím, že na webu není možnost interakce ( tedy krom objednávky, kterou mnoho lidí neprovede ).

Klient po prohlédnutí statistik viděl ale vysokou míru opuštění stránky a to se mu samozřejmě nelíbilo.

 

A lze toto vůbec nějak vyřešit?

Zeptal jsem se googlu, jak nastavit google analytics pro one page design. Nebyl jsem první. I google je připraven a v dokuemntaci tuto otázku řeší:

"If you have only one page on your site, Google Analytics doesn't register multiple pageviews unless users reload that page. As a result, single-page sites tend to have high bounce rates. To find out how people use this type of site, implement other content tracking methods, like Events."

Eventy

Eventy, neboli události na stránce, umí sledovat akce uživatele a ty zapisovat do statistik a ty si nakonec můžeme vyhodnotit.

Přesně toto jsem tušil, že mi google poradí. Na stránce jsem již měl pár eventů nadefinováno, ale nikdo si je reálně nevyhodnocoval. Vyhodnotit správně eventy je trochu složitější a pro správné vyhodnocení je potřeba vědět, jak jsou na stránce implementovány. Sledoval jsem především rezervační formuláře, které byly připraveny "call to action" a pár dalších prvků. Sleduje se tedy, jestli návštěvníci klikají, kam klikat mají.

To ale klientovi samozřejmně nestačí, nedůvěřuje one page designu a správně se ptá:

Dostanou se návštěvníci na obsah níže?

Odpověď je ano. Samozřejmně, že na konec se dostanou jen někteří, ostatní se na konec stránky nikdy nedostanou. Ale jak to sledovat?

Po chvíli hledání jsem našel pěknou javascriptovou knihovnu, která přesně měří, kde se návštěvník nachází. Jmenuje se ScrollDepth.

Scroll Depth

ScrollDepth je malá javascriptová knihovna, která posílá informace do google analytics pomocí eventů. Sleduje přitom:

  1. Procentuální scrolování
    Ta posílá informace v procentech a to vždy ve 25%, 50%, 75% a  100% stránky. Navíc posílá stav "baseline" - což je začátek stránky
  2. Podle zascrolování nad element
    Toto je velice dobrá funkcionalita, kdy po najetí na nějaký blok ( který se dá nadefinovat ) se tento blok pošle do statistik. Toto je ideální, pokud chcete vědět, kolik lidí zascrolovalo na "ceník"
  3. Podle pixelů
    Tuto vlastnost jsem hned vypnul - posílá event s informací o scrollu v pixelech

Základní nasazení do webu:

<script src="jquery.scrolldepth.min.js"></script>
<script>
$(function() {
  $.scrollDepth();
});
</script>

U základního nastavení nedoporučuji zůstávat, protože až po podrobnějším nastavení získáte podrobné informace, které lze pak velice dobře vyhodnocovat. Jedná se přitom hlavně o sledování různých elementů na webu. V tomto případě doporučuji používat dostatečně velké bloky webu, aby se výsledky nezkreslovaly.

V plném nastavení může kód vypadat například takto:

// Example with options
$.scrollDepth({
  minHeight: 2000,
  elements: ['#comments', 'footer'],
  percentage: false,
  userTiming: false,
  pixelDepth: false
});

 

Vyhodnocování statistik

Implementací kódu do webu by mohl tento blogspot končit. Já se rozhodl ještě podívat na vyhodnocení statistik takto získaných, protože na první pohled budou zkreslené a pro některé i nejasné.

Total Events vs Unique Events

Na tuto otázku odpovídal i autor knihovny, jelikož se jej velice často ptali, jaký je rozdíl mezi Total Events a Unique Events.

Je to velice jednoduché - Total Events je počet všech událostí ( navíc můžu scrollovat na stránce opakovaně ), Unique Events se počítají na návštěvu.

Na vizualizaci jsou zobrazeny 3 návštěvy. U první návštěvy uživatel odchází bez scrollování - zapíše se pouze jedna událost. U druhé návštěvy uživatel zascrolluje až do půlky stránky = 3 události. U poslední návštěvy se scrolluje do čtvrtiny stránky - tím se zapíšou 2 události. Celkem tedy 6 událostí = Total Events a 3 unikátní návštěvy = Unique Events.

Václav

Programátor... občas normální, častěji tak trochu blázen.

Internetová stránka: www.valeas.cz

 

Zanechat komentář

Ujistěte se, že zadáte požadované informace, tam kde je vyznačeno (*). Kód HTML není povolen.